PDF-ikonPrintikon

Pressemeddelelser

Aktuelle pressemeddelelser udsendt af DANMAP vil kunne læses og downloades på denne side

Pressemeddelelse d. 29. november 2016

Dansk overvågning af antibiotika vigtig i kampen mod resistens

Den danske overvågning af antibiotikaforbrug og -resistensudvikling blandt dyr, mennesker og fødevarer har de sidste 20 år gjort det muligt - på et videnskabeligt grundlag - at søsætte initiativer til at bekæmpe antibiotikaresistens. DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut er parterne bag DANMAP-overvågningsprogrammet. Programmet var det første af sin art i verden og fremhæves ofte i udlandet som det gode eksempel.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

Pressemeddelelse d. 21. november 2016 

Fortsat stigning i multiresistente bakterier hos danske patienter

I 2015 var der igen en stigning i antallet af prøver med multiresistente bakterier fra patienter i Danmark. Udviklingen i bakterierne CPE og VRE må betegnes som bekymrende, viser opgørelserne i årets DANMAP-rapport om antibiotikaforbrug og resistensudvikling fra DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

Pressemeddelelse d. 15. november 2016

Danske dyr får stadig mindre antibiotika

Antibiotikaforbruget til danske dyr er fortsat faldet i 2015, især fordi svin får en stadig mindre mængde antibiotika. Derimod har alvorlige sygdomsudbrud blandt danske slagtekyllinger og mink resulteret i et større forbrug til disse dyr. Det viser den årlige DANMAP-rapport fra Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet, som i år udgives for 20. gang.

Læs hele pressemeddelelsen her

 

Pressemeddelelse d. 15. november 2016

Antibiotikaforbruget til mennesker er blevet mere uhensigtsmæssigt over 20 år

I 2015 blev lidt færre patienter behandlet med antibiotika end året før, men mængden af antibiotika var den samme. Samtidig er der en tendens til, at der bruges mere uhensigtsmæssige antibiotikatyper i forhold til truende resistensudvikling. Det viser årets DANMAP-rapport, der beskriver antibiotikaforbrug og resistensudviklingen i Danmark, og som i år udgives for 20. gang af DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Læs hele pressemeddelelsen her

Last revised 29 November 2016